Om heltidsundervisning
 
Lokalmenu
 
Heltidsundervisning i Holbæk kommune
Heltidsundervisningen holder til på Mejerigården, Hovedgaden 38 A, Undløse, 4340 Tølløse, samt på "Biblioteket" i Mørkøv, Ringstedvej 3, 4440 Mørkøv.
Skolen er normeret til 35 elever.
 
Målgruppe for Heltidsundervisningen
Heltidsundervisningen er for normalt begavede unge fra 8. 9. og 10. klassetrin, som af forskellige årsager har svært ved at fungere i folkeskolen.

Eleverne i Heltidsundervisningen er ofte unge, som har svært ved at begå sig socialt, og ofte har en ringe selvværdsfølelse. Nogle har mistet troen til dem selv og voksne. Derfor ligger vi stor vægt på at indgå i autentiske relationer til den unge.

Elevernes faglige niveau er meget forskellige, nogle elever har af forskellige årsager ikke været regelmæssigt i skole i kortere eller længere perioder.

Elever som starter i Heltidsundervisningen er visiteret via Familie centret.

 

 
Om Heltidsundervisning
Heltidsundervisningen er et supplement til det grundlæggende skole- og uddannelsessystem - et sikkerhedsnet, hvis opgave det er at opsamle elever som er skole- eller uddannelsestrætte for enten at hjælpe dem tilbage i det "rigtige" skolesystem eller videre i uddannelse.

Her er mulighed for at gå i skole i mindre eller større grupper. Undervisningen kan suppleres med praktikforløb. Dette kan foregå via vores Erhvervsklasse, hvor eleverne går i skole 2 dage om ugen, og er 3 dage i erhvervspraktik i en virksomhed. Elever der går i erhvervsklassen optjener en arbejdsdusør.

Heltidsundervisningen i UngHolbæk er etableret jf. ungdomsskolelovgivningen for at sikre skoletilbud til unge i 8.-9. klasse som ellers fravælger, eller oplever at være opgivet i folkeskolen.
Eleverne opfylder undervisningspligten ved at modtage grundlæggende undervisning i dansk, engelsk og matematik med henblik på folkeskolens afgangsprøve. Undervisningen er erhvervsorienteret med praktiske fag og med udvidet mulighed for erhvervspraktik. Herudover lægges der stor vægt på socialpædagogisk aktivitet, oplevelser, idræt, dannelse, social adfærd, ansvar samt at de unge får mulighed for at vise deres værd i et fællesskab, for derigennem at komme i en positiv udvikling.

Heltid + er et fritidstilbud, for elever som har brug for særlig støtte i hverdagen. Tilbuddet ligger vægt på relationer til den unges nærmiljø, samt at hjælpe eleven med at for mulighed for at få en aktiv og meningsfuld hverdag.

 

 
Målsætning og pædagogik
Heltidsundervisningen arbejder efter den anerkendende tilgang, som tager udgangspunkt i det eleven kan, dette for at få eleven til at vedligeholde sin skolegang og få muligheden for at få en erhvervsuddannelse. Derfor har vi fokus på elevens uddannelsesparathed.
Vores mål er at eleven møder troværdige voksne for derved at give eleven mulighed for at få en større selvværdsfølelse ved, at hun/han tager ansvar for og øger indflydelse på sin skolegang.
Dette gøres med små sikre succeser ved at eleven for stillet opgaver som læreren ved at eleven kan løse. Vi arbejder ud fra overbevisningen om at via handlinger og oplevelser har den unge mulighed for at ændre sin selvopfattelse og dermed sin livslyst.
 
Marianne M.
UU - Vejleder i Heltidsundervisningen
Uddannelsesvejleder Marianne Marslew er tilknyttet Heltidsundervisningen.

Elever og forældre er altid velkomne til at kontakte vejlederen på mobil eller pr. mail:

Marianne Marslew: Tlf. 7236 4993 - mam@holb.dk

Læs mere om Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland: www.uu-nordvest.dk

 

 

 
Servicemål og -kvalitet
 
 
Servicemål Heltidsuv..DOC223.5 KB 
 
Servicekvalitet Heltidsuv..DOC224 KB 
 
 
Kontakt
For yderligere information om Heltidsundervisningen kontakt: 

Afdelingsleder: Rikke Strange, tlf.: 7236 7329, mail: rist@holb.dk


Lærere i Heltidsundervisningen:

Erling Strauss tlf. 7236 5139 
Mie Nielsen tlf. 7236 7331 
Erik Jensentlf. 7236 7328 
Rikke Strangetlf. 7236 7329 
Lars Carlsen tlf. 7236 4481
Tom Staack Petersen tlf. 7236 5142 
Sascia Binellitlf. 7236 3388 
Christian Koedtlf. 7236 3391 
Rikke Uggerhøj tlf. 7236 3389 
Casper Larsen tlf. 7236 4906 
Peter Haagesen tlf. 7236 5158 
 
Personaleintra og Forældreintra
[Top]

Senest opdateret 11.11.2013 12:36 af RCH