Om heltidsundervisning
 
Lokalmenu
 
Heltidsundervisning i Holbæk kommune
Heltidsundervisningen holder til på Gl. Ringstedvej 32, 4300 Holbæk.
 
Målgruppe for Heltidsundervisningen
Heltidsundervisningen er for normalt begavede unge fra 7. til 10. klassetrin, som af forskellige årsager har svært ved at fungere i folkeskolen.

Eleverne i Heltidsundervisningen er ofte unge, som har svært ved at begå sig socialt, og ofte har en ringe selvværdsfølelse. Derfor ligger vi stor vægt på at indgå i autentiske relationer til de unge.

Elevernes faglige niveau er meget forskellige, blandt andet fordi nogle elever ikke været regelmæssigt i skole i kortere eller længere perioder.

 

 
Om Heltidsundervisning
Heltidsundervisningen er et supplement til det grundlæggende skole- og uddannelsessystem - et sikkerhedsnet, hvis opgave det er at opsamle elever som er skole- eller uddannelsestrætte for enten at hjælpe dem tilbage i det "rigtige" skolesystem eller videre i uddannelse.

Her er mulighed for at gå i skole i mindre eller større grupper. Undervisningen kan suppleres med praktikforløb.

Heltidsundervisningen i UngHolbæk er etableret jf. ungdomsskolelovgivningen for at sikre skoletilbud til unge i 8.-9. klasse som ellers fravælger, eller oplever at være opgivet i folkeskolen.
Eleverne opfylder undervisningspligten ved at modtage grundlæggende undervisning i dansk, engelsk og matematik med henblik på folkeskolens afgangsprøve. Undervisningen er erhvervsorienteret med praktiske fag og med udvidet mulighed for erhvervspraktik. Herudover lægges der stor vægt på socialpædagogisk aktivitet, oplevelser, idræt, dannelse, social adfærd, ansvar samt at de unge får mulighed for at vise deres værd i et fællesskab, for derigennem at komme i en positiv udvikling.

 

 
Målsætning og pædagogik
Heltidsundervisningen arbejder efter den anerkendende tilgang, som tager udgangspunkt i det eleven kan, dette for at få eleven til at vedligeholde sin skolegang og få muligheden for at få en erhvervsuddannelse. Derfor har vi fokus på elevens uddannelsesparathed.
Vores mål er at eleven møder troværdige voksne for derved at give eleven mulighed for at få en større selvværdsfølelse ved, at hun/han tager ansvar for og øger indflydelse på sin skolegang.
Dette gøres med små sikre succeser ved at eleven for stillet opgaver som læreren ved at eleven kan løse. Vi arbejder ud fra overbevisningen om at via handlinger og oplevelser har den unge mulighed for at ændre sin selvopfattelse og dermed sin livslyst.
 
Marianne M.
UU - Vejleder i Heltidsundervisningen
Uddannelsesvejleder Marianne Marslew er tilknyttet Heltidsundervisningen.

Elever og forældre er altid velkomne til at kontakte vejlederen på mobil eller pr. mail:

Marianne Marslew: Tlf. 7236 4993 - mam@holb.dk

Læs mere om Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland: www.uu-nordvest.dk

 

 

 
Servicemål og -kvalitet
 
 
Kontakt
For yderligere information om Heltidsundervisningen kontakt: 

Leder: Søren Moses, tlf.: 7236 6151, mail: snm@holb.dk


Lærere i Heltidsundervisningen:

Mie Nielsen  tlf. 7236 7331 
Lars Carlsen  tlf. 7236 4481
Lars Kihldorph tlf. 7236 4398 
Marie-Jo Voorhoeve tlf. 7236 3391 
Peter Haagesen  tlf. 7236 5158 
 
Forældreintra
[Top]


Senest opdateret 03.02.2015 11:52 af NETEK